Fotod / Linnud


ÜKSINDA KODUS

KULDNOKK

LENNUS

PORTREE

HAIGUTUS

MUDATILDER

MUSTVIIRES

NOORED ILMAKODANIKUD

KANNATLIK HAUDUMINE

PUNASILM

PÜTIPORTREE

PESAL

HOMMIK JÄRVEL

TUTTPÜTT HAUDUMAS

TEDER KUDRUTAB

TUUS MEES

NAERUKAJAKAS

HALLPÕSK-PÜTT PESAL

HOOLITSUS

TUTTPÜTT PESAL

KUDRUTAMINE KÜLMAL HOMMIKUL