Fotod / Linnud

KURAMEERIVAD HALLPÕSK-PÜTID
Eesti, Tartumaa, mai 2018
Hallpõsk-püttide pulmamängude üks osa on teineteisega vastakuti ujumine ja kriiskavad häälitsused.

Hallpõsk-pütt / Podiceps grisegena