Fotod / Linnud

MUDATILDER
Eesti, Tartumaa, mai 2019
Mudatilder on väikesearvuline hõreda asustusega haudelind ja arvukas läbirändaja. Pesitseb soodes ja rabades. Rändel võib kohata nii rannikul, järvede ja laugaste kallastel, üleujutatud luhtadel, heinamaadel jm.

Mudatilder / Tringa glareola